audio with realistic timbre
 

"Magique" - een Single Ended eindversterker met de 4606 en '45 (5)

Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6

Spanning erop en erin?
De netto-spanningen van de gloeistroomtrafo's liggen mooi binnen de fabriekstoleranties van de toegestane afwijkingen op de gloeispanningen van de buizen - mooi! Geen enkele trafo heeft mechanische brom en alles wordt niet meer dan handwarm. Ook de zg. inrush-stroom is beperkt gehouden; ik kan volstaan met een zekering van 2.5 Ampère Traag voor zowel hoogspanningstrafo én gloeistroomtrafo's.

(Goed) meten is weten.
De versterker geeft uitstekende meetwaardes: Minder dan 0.2mV brom op de uitgang ondanks de AC-gloeispanning van de eindbuis! Dit resulteert in een fantastisch stille versterker, óók op mijn systeem met 101dB rendement! Verder meet de uitgangstrafo en dus ook de interstage uitstekend: Van 19hz tot 65Khz bij -1 dB bij vol vermogen. Dit vermogen ligt overigens op 2500 milliwatt(!), een kwart hoger dan mogelijk zou zijn volgens de fabrieksspecificaties van de '45. Dit is gemeten met de UX245 van RCA. De ingangsgevoeligheid voor vol vermogen is 9 Volt (AC-gemeten).

De versterker zal beluisterd worden met de volgende eindbuizen:
- ST 45 - RCA
- UX245/345 - RCA/Cunningham
- 45 Mesh - Sophia Electric
- VV45 - Vaic
- 2A3 - JJ-electronics (na aanpassing van de kathodeweerstand)

Inspelen...
Zoals eerder aangegeven bij super E-cap, is de inspeelperiode belachelijk lang.... Hier is echt geduld nodig! Gedurende 2 weken zal het fluctueren dat het een lieve lust is... Alle andere onderdelen zijn ook nieuw, dus zullen ook tijd nodig hebben om "zich te zetten". Er zullen eenvoudigweg veel speeluren gemaakt moeten worden. Na deze periode zal een uitvoerig verslag volgen over de (mogelijke) kwaliteiten van deze eindversterker met daarin de verschillende eindbuizen.. Wat ik er van verwacht? Tja.... als de praktijk de theorie staaft dan ben ik blij!!

Geduld is een schone zaak... tot over plm. 2 weken?

26-10-2003

'T mag even duren...!!
Super E-cap, dat moet lang inspelen.... en kan je dus op het verkeerde been zetten... Zoals van de week, toen ik er werkelijk van overtuigd was dat de ergste fluctuaties achter de rug waren en dus de versterkers voor "een demo" mee konden naar een kennis. Daar aangekomen klonk het echt als een krant! Vraagtekens en teleurstelling alom (toch wel)... Al gauw loop je dan te zoeken naar een excuus, lokaal welteverstaan, want thuis ging het allemaal zo goed! Enfin, weer thuisgekomen was het dus óók slecht... Misschien het transport of de kou? Geen idee, feit is dat het allemaal weer een paar dagen duurde voordat het weer enigszins stabiliseerde.
Het duurt gewoon lang met die super E-caps... Maar, om even een tipje van de sluier op te lichten, het gaat wél de goede kant op! Een héél goede kant....

Aanpassing.
Om mogelijke invloed van de ontbrompotmeters te minimaliseren zijn deze nu ge-bypassed met weerstandjes. Overigens kun je hier nog wat tweaken om evt. brom geheel weg te kunnen draaien... Figuur A is de situatie zonder extra weerstandjes. Bij figuur B staan de weerstandjes parallel aan de potmeter en derhalve zal de totale weerstand van de potmeter afnemen en meer stroom doen trekken samen met de gloeidraad. Hierdoor is in feite de regeling grover geworden; je draait "snel" over het stille punt heen. Dit kan een probleem zijn bij buizen met een onbalans in de gloeidraad/kathode. Bij figuur C staan de weerstandjes in serie met de potmeter en neemt de totale weerstand toe hetgeen betekent dat de schakeling samen met de gloeidraad minder stroom zal trekken dan in figuur B. De potmeter heeft nu een beperkt werkgebied maar is in dat gebied wél accurater in te stellen. Van te voren uitproberen volgens figuur A is mijn advies en daarna even berekenen welke weerstandwaardes optimaal zullen zijn voor figuur B. Is de brom niet of moeilijk weg te draaien, dan kan dus figuur C uitkomst bieden. Voor deze aanpassing is het wel even opletten waar de loper van de potmeter initieel in figuur A zal staan alvorens weerstandjes in serie toe te voegen...

Hieronder de situatie met weerstandjes parallel (figuur B) zoals nu in de versterkers, met daaronder een foto met weerstandjes in serie (figuur C).

Volgende

_______________