audio with realistic timbre
 

Een modificatie op het cd-transport CEC TL5100 (2)

Ga direct naar 1 2 3 4

Ook werd geëxperimenteerd met direct verhitte trioden: hier de 171A. Gloeispanning werd d.m.v. een dubbele stroombron "stil" gemaakt. Een direct verhitte triode geeft een subtiele verbetering in detaillering.... Helaas was het niet mogelijk de kathodee-ontkoppeling weg te laten (brom) en dus de 2 trapjes identiek op te bouwen en zodanig te vergelijken...
Een verandering van belasting, van weerstand naar een omgekeerd aangesloten 1:2 uitgangstransformator, gaf een minder direct geluidsbeeld: Wat meer laid-back en rustiger. Wellicht dat een helemaal perfect op maat gemaakte 2:1 beter presteerd: dit is de inverstering niet waard...

Een amorfe anodechoke met koppel-C uitgaand geeft een goede mix van directheid en rust... De versterking van de buizentrap neemt hierdoor echter wel toe vergeleken bij een weerstandsbelasting danwel 2:1 uitgangstrafo. Het geheel is ook wat bromgevoeliger door de open anodechokes (afschermen!).

Conclusie: de 12B4 scoort opmerkelijk goed! Met weerstandsbelasting, koppel-C uit (Jupiter) en geen kathode-onkoppeling presteert deze combo overtuigend en rechtvaardigd de extra moeite bij gebruik van DHT's niet...

Een overzicht van het loopwerk gemonteerd in dezelfde lay-out als in de originele kast op een stuk underlayment. In eerste instantie bedoeld om de buizentrap te kunnen tweaken... Het monteren van het geheel op underlayment bleek echter een onverwachte klankverbetering met zich mee te brengen: meer rust en een groter podium zonder dat instrumenten of stemmen ook groter afgebeeld worden!

Het loopwerk zelf is hier op een metalen plaat gemonteerd (origineel) en hiervan weer ontkoppeld middels rubber thules terwijl de aandrijfmotor wél direct is gemonteerd. De pully van de aandrijfmotor zit geklemd en kan van de as worden gewrikt waarna de metalen plaat kan worden gedemonteerd om plaats te maken voor een houten exemplaar.

Hier is de metalen plaat vervangen door een houten plaat van Padoek. Zowel het loopwerk als de aandrijfmotor zijn hier direct op gemonteerd (niet ontkoppeld!). Het geheel is hier op 4 plaatsen ondersteund, dit wordt later uitgebreid naar 6 zodat de trillingen van de motor geïsoleerd blijven van het loopwerk. Op deze manier blijft het loopwerk direct gekoppeld aan de behuizing en dus de massa houden van het geheel.
De voedingstransformator wordt op een "eigen" stuk underlayment gemonteerd om te voorkomen dat eventuele trillingen direct kunnen worden doorgegeven aan de andere componenten. Ook de constructie waarin het eigenlijke loopwerk is gemonteerd, staat op een "eigen" stuk underlayment. De printplaten zijn hier gemonteerd m.b.v. nylon afstandsbusjes.
Het front is intact gebleven en gemonteerd middels twee schroeven op de ondergrond. De inkeping waar voorheen de schuif zat voor het plaatsen van cd's is duidelijk zichtbaar. Overigens is hier de Tent-klok reeds gemonteerd tegen de achterzijde.

Onderschat het effect van underlayment niet! Hier zijn keurig gezaagde vuren latjes als afstandhouder gebruikt.... fout fout fout...

Hieruit blijkt wat een gelukkige keuze underlayment in eerste instantie was! Als het loopwerk was overgezet in een vuren behuizing, was er van enige verbetering waarschijnlijk geen sprake geweest!

Afstand houders van underlayment hebben duidelijk betere dempende eigenschappen dan van vurenhout! Hier de initiële oplossing.... Er waren echter 6 stuks benodigd, vandaar de vurenhouten "tussenoplossing", gevolgd door de ontdekking dat de materiaalkeuze van de afstand houders in grote mate klankbepalend is!
Dit is dus de meest effectieve oplossing: gewoon stapelen! De vele lagen hout blijken een maximaal gunstige dempende invloed te hebben als ze horizontaal worden toegepast. Het verschil in geluidskwaliteit is echt opmerkelijk! Overigens is hier de positie van de 2 extra afstand houders duidelijk zichtbaar: tussen motor en loopwerk. Overigens is het Padoek 3 x gelakt met C37...

 

Volgende...

_______________