audio with realistic timbre
 

Voorversterker 6N6 parafeed met Magnequest (1)

Ga direct naar: 1 2

Parafeed.
Voor een kleine beschrijving over parafeed zie: Voorversterker ´76 Parafeed..

Ontwerp.
Uigangspunt voor deze voorversterker waren de Magnequest Bee Seven (B7-10K) parafeed transformators. Kleine transformatoren met een step-down van 5.4:1 met een Nikkel blikpakket.

Magnequest Bee Seven transformers 

Wanneer we uitgaan van een gemiddeld benodigde versterking van plm 10dB als maatstaf voor een voorversterker, betekent dit een netto versterking van plusminus 3 keer. Met de step-down van 5.4:1 betekent dit dat er gezocht moet worden naar een buisje dat een versterking heeft van plm 15 keer en dat de inwendige weerstand van die buis idealiter maximaal rond de 3K5 moet liggen (vanwege de impedantie van 10K van de B7-10K). Uitgaande van max 2Volt RMS uitgangsignaal, dit vermenigvuldigd met de versterking van de buis mag volgens de specificatie niet boven de 25Volt RMS uitkomen. Dit gedeeld door de step-down van 5.4 verklaart de gedefinieerde 5.6Volt RMS aan secundaire zijde van de B7-10K. Om wat overhead te hebben bij minder luid opgenomen bronmateriaal gaan we zoeken naar een buisje met een versterking tussen de 20 en 30 keer. Hele interessante kandidaten zijn de Soviet 6N6P en 6N1P. De eerste is nagenoeg equivalent aan de ECC99 en de tweede aan de ECC88 (let wel dat ze niet zonder meer uitgewisseld kunnen worden!). De 6N6P heeft een maximale versterking van plm 22 en de 6N1P van plm 35. Vanwege gehanteerde toleranties bij fabricage is er echter een mogelijke afwijking in versterking van plus en min 4 voor de 6N6P en 8 voor de 6N1P. Het is dus raadzaam meerdere buisjes aan te schaffen en te matchen maar gezien de prijzen van deze buisjes mag dit niet als nadeel gezien worden...

Deze buisjes zijn dubbeltriodes hetgeen mogelijk maakt de versterker op te bouwen met slechts 1 exemplaar. Hier is niet voor gekozen omwille van kanaal spearatie. Een triode vraagt een werkgebied, zij het een weerstand, spoel, CCS of anders buis. Aangezien de parafeed transformator geen DC mag hebben, kan deze dus niet worden gebruikt als enige werkgebied, we missen dan immers de stroom die tesamen met de inwendige weerstand de spanningsvariatie mogelijk maakt.. Bij toepassing van een SRPP wordt de onderste triodehelft belast met de bovenste triodehelft, waarbij deze dienst doet als een pseudo CCS. Tevens zordt dit ervoor dat er een relatief grote ontkoppeling wordt gerealiseerd ten opzichte van de voeding (de zg PSRR). Normaliter wordt bij een SRPP vanaf de kathode van de bovenste triodehelft middels een condensator het uitgaande signaal afgepakt om zo laag impedant mogelijk te blijven. Vanwege de step-down van de B7-10K kan er nu voor afpakken van het signaal vanaf de anode van de onderste buishelft gekozen worden en zo toch laag impedant te blijven.

SRPP parafeed
De gebruikte condensator om de B7-10K van DC te ontkoppelen is een papier-in-olie met een waarde van 2 uF. Deze waarde geeft een mooie vlakke response: Een te lage waarde resulteert in een bult in de laagweergave. 2uF is de laagste waarde waar dit niet het geval is en in deze waarde zijn nog redelijk betaalbare koppelcondensatoren verkrijgbaar. De stappenschakelaar is een 40 staps van Acoustic-Dimension.

De voeding.
De voedingtrafo heeft een 230Volt hoogspanning wikkeling en één 6,3Volt wikkeling. De gelijkrichting wordt middels nette diodes gerealiseerd. De gelijrichtbuis wordt ingezet in de retour, de nul van de hoogspanning. Dit heeft twee voordelen: Als eerste zorgt dit voor een voeding die langzaam opkomt: Pas wanneer de gelijkrichtbuis op temperatuur is zal er stroom gaan lopen. Het tweede voordeel is dat de enkele gloeispanningwikkeling nu gebruikt kan worden voor èn de gelijkrichtbuis, èn de versterker buisjes. Omdat er is gekozen voor een SRPP is er sprake van een potentiaal verschil tussen kathode en gloeidraad op de bovenste buis van de SRPP van plm 140 volt. Volgens de specificaties van de 6N6P en 6N1P mag dit maximaal 100 Volt zijn. Als de gelijkrichter ingezet zou zijn in de hoogspanning had dit ingehouden dat er een potentiaal verschil van 300Volt tussen kahtode en gloeidraad zou hebben gestaan als de gloeispanning referentie aan ´nul´ zou hebben gehad (om de versterker brom-vrij te krijgen dient voor de spanning versterkende buis de gloeispanning referentie aan massa te hebben). Bij deze toepassing ligt de kathode van de gelijkricht buis aan massa. Nu kan door het "optillen" van de gloeispanning met 70 Volt voldaan worden aan de specificaties.

6n6 parafeed

Verder is de voeding klassiek te noemen met als eerste een C-L-C filter, gevolgd door een R-C filter per kanaal. Parallel aan de laatste 120uF condensatoren zijn 0.1uF film condensatoren geplaatst.

Klik hier voor het schema. In het schema zijn ook de spanningen opgenomen bij gebruik van de 6N1P. Deze is in de schakeling direct uitwisselbaar met de 6N6P, er dient echter wel een aanpassing gemaakt te worden op de gloeispanning omdat de 6N1P minder stroom vraagt dan de 6N6P!

Chassis.
De voorversterker is compact gehouden en ingebouwd in een chassis van Hifi-2000, de Modu Galaxy, verkrijgbaar via Audiokit.it (Italië) of via Eltim.eu (NL). Het aluminium voorpaneel is vervangen door een Zebrano voorpaneel hetgeen de versterker een wat meer exclusief uiterlijk geeft.

Op de volgende pagina een aantal foto´s hoe de versterker is opgebouwd...

Volgende..

_______________