audio with realistic timbre
 

Leidraad voor het bouwen van een (buizen)versterker

Hieronder volgen enkele zelfbouwtips, over aarding, te gebruiken materialen, lay-out, etc.
Dit is niet bedoeld als een complete handleiding voor het bouwen van buizenversterkers!!
Houdt er rekening mee dat spanningen vanaf 60V DC dodelijk kunnen zijn!!

Lay Out chassis:

Materiaalkeuze chassis:

Aarding:

Bedrading:

DC-spannings regulatoren voor de gloei van DHT's:

Montage:

Serie stappenschakelaar:

Voedingen:

Succes!

_______________