audio with realistic timbre
 

Aarding layout voeding condensatoren

Aarding.
Een brom (rond de 100Hz) in de versterker of een irritante "ratel": Vaak het gevolg van een verkeerde aarding-layout. Hieronder een schematisch overzicht van hoe de stromen door een versterker lopen. Eigenlijk gaat de stroom tegengesteld, dus van min naar plus, maar vanwege de duidelijkheid is deze aangegeven vanuit de voeding.

Belangrijk is te onderkennen dat de grootste stroom zal lopen door de 1e condensator in de voeding, daar is de rimpel het grootst. Vanwege deze grote rimpel wordt de condensator het meest aangesproken: Immers de rimpel dient door de condensator geminimaliseerd te worden om een vlakke gelijkspanning te krijgen. Vanuit de wet van Ohm volgt hoe groter de rimpel, hoe groter de stroom. Het is van belang om deze grote stroom direct te kunnen afvoeren naar een referentie, het chassis. Leg dus de 1e condensator met een dikke, zo kort mogelijke draad, aan het chassis.
Elke schakeling kan gezien worden als een "eigen bedrijfje" waarbij je de processen binnenhuis wil houden. Dat houdt in dat de laatste condensator in de voeding (behorende bij dat bedrijfje) onderdeel uitmaakt van de schakeling. Op deze manier wordt de signaalweg zo kort mogelijk gehouden. We hebben in een versterker dus verschillende aardpunten: Het punt waar op het chassis geaard wordt en de zwevende punten van elk bedrijfje. De zwevende punten worden vervolgens weer verbonden met het aardpunt op het chassis.

Eindversterker.
Een praktisch voorbeeld van een aarding layout voor een eindversterker ziet er zo uit:

grounding layout tube amplifier

Hier valt op dat de laatste voeding condensatoren niet aangesloten zijn op het zwevende punt zoals boven beschreven. Vanwege het gemeenschappelijk zwevende aardpunt bij de kathode condensator, zullen de stromen gezamelijk over de centrale aardleiding lopen en elkaar niet "dwars" zitten. Wanneer een eindversterker van een aarding layout zoals hierboven wordt voorzien, zullen zich geen vervelende dingen voordoen zoals een brom of ratel, gegarandeerd!
Hieronder een praktisch voorbeeld:

grounding power amplifier

Voorversterker.
Vanwege de minimale stromen in een voorversterker, kan eenvouding brom en ratel worden voorkomen door gebruik te maken van een zg. groundplane. Deze groundplane bestaat uit een stuk printplaat van bijv epoxydhars, enkelzijdig voorzien van en dunne koperen laag. Hierop kan direct worden gesoldeerd. Wanneer hier de buishouders op gemonteerd worden en de te aarden componenten ter plekke aansolderen, ontstaat een groundplane. Deze manier van aarden is eenvoudig te realiseren en garandeerd een brom en ratelvrije aarding layout.
Onderstaande foto maakt eea duidelijk.

groundplane tube preamplifier

Succes!

_______________