audio with realistic timbre
 

Een balansversterker met EL84 en 6BW6 (1)

Meteen door naar 1 2 3 4 5 6

Fasedraaier.
In elke balansversterker zit een fase-draaier of het moet zo zijn dat de hele versterker gebalanceerd is opgebouwd. De fasedraaier zorgt er eigenlijk voor dat het signaal wordt "opgedeeld" in een positieve en negatieve helft, welke beide apart worden versterkt en later weer worden samengevoegd. Het versterken in deze versterker gaat middels een EL84 en het samenvoegen middels een uitgangstransformator.
Er zijn vele manieren om de fase te draaien: "passief" middels transformator (met secundair een centertap) of "actief" middels een buistrap, zoals bijv. de para-fasedraaier of de Schmitt-fasedraaier. De actieve manier wordt meestal gekoppeld aan de eindtrap middels koppelcondensatoren, hetgeen er dan minstens 2 per kanaal moeten zijn. Zie onderstaande principe schakelingen.

fasedraaier

fasedraaier

fasedraaier


Volgende..

 

_______________