audio with realistic timbre
 

"Ebbenhouten Kones" door Musical Affairs

Wat voor dingen?
Ja, je leest het goed: Ebbenhouten Kones... Geen metaal dus, maar hout... Metalen cones zijn een "begrip" en overal verkrijgbaar. Wanneer je deze gebruikt kun je een aadige winst boeken doordat je trillingen van het apparaat waar ze onder geplaatst worden afvoert, danwel een trillende ondergrond isoleert van het apparaat.

Hoe toe te passen?
Veelal worden er drie per apparaat gebruikt: je zit dan immer nooit met een ongelijkheid in hoogte en je kan alles makkelijker "waterpas" instellen. Je kan ze met de "punt omhoog" plaatsen, waarbij je dan het apparaat "isoleert" van de ondergrond. Dit zou wenselijk kunnen zijn indien er sprake is van bijv. een instabiele ondergrond met daarop andere apparaten die ook trillingen voortbrengen of juist de trillingen van het apparaat isoleren om de andere apparaten te "ontzien". Als je een goed isolerende ondergrond hebt, is het veelal beter de trillingen juist af te voeren. Dit doe je door de cone met de punt omlaag te plaatsen: het kontaktoppervlak met de ondergrond is nu heel klein geworden, de druk hierop evenredig groter waardoor de trillingen makkelijker overgebracht worden naar de ondergrond. Je kunt zo'n cone dan het best onder de "trillingsbron" plaatsen (motor, tansformator o.i.d.). Een kombinatie is ook denkbaar: met de punt omlaag onder de trillingsbron, met de punt omhoog op de overige plekken. Hier is niet een "fool-proof" handleiding voor, je zult het gewoon moeten uitproberen...

Waarom ebbenhout?
Hout heeft van zichzelf dempende eigenschappen, dat mag duidelijk zijn. Elke houtsoort heeft weer een andere structuur en dus een andere demping. Als je cones maakt van bijv. vurenhout, gaat dit "tenkoste" van de laagweergave (wordt ongecontroleerd). Maak je ze van staal dan gaat de "kleuring" uit de weergave (hier niet toegevoegde kleuring bedoelend), echter de laagweergave is wél goed. Wanneer we nu hout gebruiken dat hard is, kunnen we de voordelen van een metalen cone met die van een houten cone verenigen. Ebbenhout is hard, één van de hardste houtsoorten. Bij het bouwen van muziekinstrumenten wordt dit veelal toegepast: bijv. als mondstuk voor klarinetten ed. We hebben verschillende houtsoorten gebruikt voor cones, waar ebbenhout de beste resultaten gaf - zie hier de Ebbenhouten Kone...
Deze Kones komen van de hand van Hans Kortenbach, de "geestesvader" van het kastwerk van mijn voorversterker. Hieronder zijn deze Kones ook gemonteerd, met houtlijm welteverstaan, dus een vergelijk zónder is (helaas?) niet mogelijk. Daarom dit "extra setje" dat ik heb beoordeeld door ze onder het CEC-loopwerk te plaatsen. Ik heb deze met de punt omlaag geplaatst omdat de houten ondergrond van het meubel uitstekende dempende eigenschappen heeft (zie "Audiomeubel"). Om de ondergrond te beschermen heb ik een blokje van hetzelfde materiaal (underlayment) onder de punt geplaatst.

En?
De CEC is behoorlijk zwaar en de kast zelf is, fabriek-af, goed "dood" gemaakt door gebruik van loodbitumen ed. Door nu de Ebbenhouten Kones onder het kastwerk te plaatsen, worden eventuele (rest)trillingen sneller afgevoerd naar het meubel. Dat dit geen overbodige luxe is, liet zich meteen horen: stabielere plaatsing en afbeelding met daardoor een "lossere" presentatie van details. Als je de houten cones vervangt door metalen (messing), treedt een zekere "verharding" op in het geluidsbeeld, met name in de laagweergave; opmerkelijk...(?) Natuurlijk heb ik niet alle metalen pin-points of cones geprobeerd en/of beluisterd, dus de bewering dat de Ebbenhouten Kones beter zijn dan metalen in het algemeen laat ik achterwege... Wel een advies om ze eens te vergelijken met je huidige kones/pin-points!!

Verkrijgbaar via Musical Affairs

_______________