audio with realistic timbre
 

Berekenen van een (passief) RIAA correctie filter

Tekst en uitleg.
Deze passieve RIAA correctie is een aantrekkelijk circuit vanuit een audiofiel standpunt: De hoog-frequente weergave van de RIAA curve is zeer nauwkeurig. De 2 aktieve delen werken met een constante terugkoppeling, hierin is de hoog-frequente "overload" lager dan de actieve terugkoppeling maar dat blijkt in de praktijk geen probleem.

Gebruik.
Voer een waarde voor weerstand R1 in, wijzig (indien noodzakelijk) de aangegeven kantelpunten (resp. laag-, midden, en hoog-kantelpunt) en klik "Bereken" voor de juiste waardes van de verdere componenten. "RIAA reset" zet de oorspronkelijke waardes terug.

Bereken waardes passieve RIAA-correctie
               
                     
           
                     
Hz uS   Kies een waarde voor R1 en bereken.
Pas de waarde van R1 aan totdat C1 en C2 overeenkomen met gangbare waardes.
Hz uS
Hz uS
 
         

! Houd rekening met "bron" A1 die voldoende laagimpedant moet zijn t.o.v. R1 en dat de versterkende trap A2 een ingangsimpedantie moet hebben van plm. 50 keer R1.
Praktisch voor A1: Bij trafokoppeling/anodechoke: R1 moet plm. 2 á 3 keer groter zijn dan de Ri van de gebruikte buis. Bij weerstandbelasting: Waarde van de anodeweerstand optellen bij de Ri van de buis, uitkomst moet lager zijn dan R1.*
Praktisch bij A2: De gridweerstand van de hier gebruikte buis moet plm. 50 keer hoger in waarde zijn dan R1: Let hierbij op of de hier toegepaste buis deze toelaat qua specificaties!

De afbeelding gebruikt "onder" de berekening kun je hier downloaden om de waardes eventueel op over te nemen.

In de RIAA-versterker "Phonique" is deze passieve correctie toegepast met een zeer goede reproductie van de RIAA-curve en klankmatig goede resultaten. Hier zijn voor de weerstanden 0.1% BC-components gebruikt en voor de condensatoren Multicap PPMFX (gematched).

* Bij benadering, dus niet helemaal correct!

Deze berekening is overgenomen van Kabusa.

*

_______________