audio with realistic timbre
 

De CCS van MachMat

CCS.
De Constant Current Source wordt door velen al langer toegepast in o.a. gloeistroom voorzieningen en als werkgebied voor de buis...
De ccs als werkgebied kent veel voordelen t.o.v. de klassieke belastingen zoals weerstand, anodespoel of actieve belasting in de vorm van een triode of penthode: Een groot werkgebied (plm 2 Meg), grote bandbreedte, maximale versterking van de buis, relatief weining spanningval (alleen max. signaal), eenvoudig en daardoor goedkoop, een hoge mate van ongevoeligheid voor de voeding (PSRR > 60dB) en een constante belasting voor de buis welke zich in de grafieken horizontaal presenteert door de constante stroom waardoor deze over de uitgezetten lijnen het meest lineair werkt. Een duidelijke uiteenzetting over hoe dit alemaal werkt (en nog meer) is te vinden op Gary Pimm's website waar deze presentatie te vinden is (Engelstalig)...

MachMat levert een ccs als bouwpakket en kant-en-klaar voor resp. 22,50 en 40 Euro de twee. De geleverde schakeling is simpel maar effectief en bestaat uit slechts een handje vol onderdelen. Het zelf assembleren neemt slechts een 15-tal minuten per pcb in beslag en aansluiten is al even simpel...

ccs machmat ccs machmat
ccs machmat Handje vol onderdelen: 15 minuten bouwen per pcb... en niet al te groot...

Voor het "testen" van de ccs is een potmeter geplaatst ipv. de normale vaste weerstand (R1) die de uiteindelijke stroom bepaalt welke ge-pushed wordt door de ccs. Bovenstaande foto maakt duidelijk dat dit geen blijvende oplossing is daar het plastic lichaam van de meerslagen potmeter het boutje raakt van de transistor die de spanningsval dissipeert - vervangen dus!.

Aansluiten:
De ccs wordt aangesloten op de anode van de buis, massa en de hoogspanning. De combinatie van de geleverde stroom en de kathode weerstand bepalen de anodespanning: de buis stelt zich zelf in. Hierbij is het noodzakelijk dat de bijgeleverde grafieken van de buis vooraf goed bekeken worden om het ideale werkpunt te vinden. Houdt er rekening mee dat de ccs al stroom geeft bij 2 Volt spanningsval maar dat de buis een grotere werkruimte vraagt: versterking van de buis maal maximaal ingaande spanning maal 1,4 (voor RMS). Bijvoorbeeld: Bij gebruik van een buis met een versterking van 7 keer en ingaande maximale spanning van 2 Volt moet minimaal 20Volt spanningsval op de ccs gerealiseerd worden, bij voorkeur meer. Bij te krap afstellen kan de trap overstuurd worden hetgeen een vervormde weergave tot gevolg heeft. In dit geval is de 3A/107A als spanningversterker gebruikt met een versterking van 7 keer, voedingspanning van 150Volt, kathode weerstand van 560Ohm bij een stroom van 6.5mA. Dit leverde een anodespanning van 110Volt op en een voldoende groot "werkgebied" van 40Volt. Overigens staat er op het koellichaam een dc-component aan spanning: niet "even voelen" dus!

ccs machmat ccs machmat
Ccs geplaatst.. .. en aangesloten.

Luisteren..
Rust.... veel rust in het geluidsbeeld... zelfs saai? Dat kan niet de bedoeling zijn... Vervangen van de Jupiter koppel-C * door een Vitamin-Q geeft meer doortekening en een prominentere hoogweergave! De rust blijft :-) en detaillering is meer dan uitstekend. Het virtuele podium is groot en diep en realistisch qua afmetingen. De klank is goed: verassend goed! Ergo, ik kan geen verschillen ontdekken vergeleken met de anodespoel-met-C of interstage... Wél is het geheel stiller hetgeen zich uit in een "zwartere" achtergrond. Dit is wellicht toe te schrijven aan de 60dB demping tov. de voeding en de grote bandbreedte die daarvan profiteert.

Kortom: een aanbevolen audiofiele verrassing zonder audiofiel prijskaartje!

Legenda
CCS MachMat
CCS uitleg Gary Pimm

* De Jupiter koppel-C heeft een "warm en natuurlijk" karakter dat, wellicht, invloeden van buitenaf (HF?) heel goed compenseert. Was bij inzet van een anode-spoel de Jupiter een goede keuze, bij de CCS is dat een meer analytische koppel-C...

*

_______________