audio with realistic timbre
 

Buistype AVVT 2A3

Proloog:
Daar is-ie dan.... De eerste bevindingen van de AVVT 2A3 als eindbuis.
Na afgelopen zaterdag Jim op bezoek te hebben gehad, heb ik nog even de voeding van de eindversterker ge-optimaliseerd d.m.v. het voeding-simulatie programma van Duncan Monroe (Click hier voor het programma, Bedankt Jim!). Dit is een programma om de werking van je voeding (dus je zg. Pi-filter) te bekijken... Heel leerzaam!
De voeding dus aangepast, moest sowieso want de AVVT 2A3's standaard instelling vraagt 250V over de "plaat" bij 65mA. Dat is iets meer als mijn 16mA die ik voor de 171A had gereserveerd... Hoe dan ook, de voeding voor de eindbuis bestaat nu uit een 16mF (2x8) Olie, smoorspoel 8 He/200mA en 18mF (6+12) Olie waarbij de 12mF als laatste in de lijn staat (aan de Anode dus). Dit geeft een mooie vlakke DC bij de gevraagde stroom.
Ik heb dit ook nog even beluisterd met de 171A als eindbuis om toch vooral niet de "andere" voeding te recenseren. Het beeld blijft bij dit filter hetzelfde, de klankkleur toch wel. Wat is er dan beter? De laagweergave profiteerd ervan, ik denk dat vooral met "moeilijke" speakers dit een punt van verbetering kan zijn! Dan de 2A3: Deze draait dus nu op wisselspanning, een instelpotje aan de kathode voor de kathodeweerstand maakt dat je de brom, die hier onvermijdelijk op de kathode staat, kunt "wegdraaien". Deze AVVT is voorzien van een dusdanig mooi uitgebalanceerde gloei dat de "normale" truuk met twee condensatoren direct aan de kathode naar massa het effect van de brom wegdraaien teniet doet...Éèn condensator monteren via de loper van de ontbrompot over de kathodeweerstand is hier de oplossing! De brom kan dan netjes teruggedraait worden naar 1.8mV op de luidsprekerklemmen, hetgeen op de 9710's voldoende is!

De AVVT2A3 op de eindbak. Dat smoelt wel effe!Hoe klinkt dat? Mijn eerste indruk is kracht, veel kracht! Dit heeft duidelijk meer fundament in het midden/laag... Niet alleen meer vermogen (natuurlijk..), deze buis heeft gewoon eenbetere bodem! Hoe klinkt-ie verder? Tja, wat mij direct opviel is het "randje" wat overal opzit vergeleken met de 171A... Dat "randje" herkende ik... Die rottige Kathode-bypass-condensator!. Ik had daar een Nichicon Muse gemonteerd (100mF/100V) geen succes! Snel de Kathode "c" vervangen door resp. Black Gate en een Olie "MP"(beide 100mF/100V) en dan hier je telkens dat "geheugen"effect wat een Condensator daar met zich meebrengt... Niet mijn idee van mooi geluid! Eruit met dat ding! Zo gezegd, zo gedaan. De 2A3 trekt zich wat instellingen betreft daar niets van aan... Gewoon 66mA door de buis.... Maar het geluid? Ja, BINGO! Dat is wat ik wil horen! Nu hoor ik een 171A met (veel) meer kracht! Ik weet, stroomtegengekoppeld, lage dempingsfactor, blabla... Gewoon eens proberen! (Let op! even aanhalen dat ik dus met een zeer makkelijk aan te sturen speakersysteem speel, waar dit dus straffeloos toepasbaar is!!!!) Bij mij werkt het zaligmakend! Wat een fantastische eindpit is dit! Een ware samensmelting van fantastische fijne details met vèèl kracht! Bedankt Jim! (...)
Ik laat dit nog even verder op me inwerken en ga dan eens wat lager in de instellingen zitten (185V Va, 45mA.. oid, gewoon wat minder stroomtegekoppeling, minder dissipatie etc) Het vermogen van 4.5 watt heb ik niet nodig, met 1 watt is Rob ook al tevreden! U hoort van moi!
Het vervolg dus.... Vandaag (6 dagen later) de buis ingesteld op een anodevoltage van 160V met een kathodeweerstand van 470 ohm, dat genereert een kleine 46mA door de eindbuis... Hoe klinkt dat? Tja, Dat maakt dus niet zo veel uit in het midden/hoog... het laag echter is duidelijk wat minder aanwezig... Helaas kan ik zonder de voeding al te veel te veranderen niet andere instellingen proberen. Ik besluit om het geheel op de "oude" instelling terug te zetten, omdat dat gewoon al fantástisch klinkt! Ik denk dat dit het best haalbare resultaat is (in mijn versterker in ieder geval...)
CONCLUSIE: Op afstand de mooiste Eindpit die ik ooit heb op de versterker heb gehad (= AV300B, Sovtek 300B, Audionote 300B, Svetlana 811-10, 811-3, 572-3, UX250, Sovtek 2A3 en de UX 171A..)
Mocht U binnenkort besluiten SE te gaan, ga dan voor zo'n AVVT snoepje!!! De AVVT 300B heb ik net bij een Audiovriend op z'n monoblokken gezet waar-ie net zo overtuigd als op mijn installatie!!

_______________