audio with realistic timbre
 

Allnic "Absorb Gel" noval buisdempers

Trillingen...
Elk apparaat heeft er mee te maken: resonanties. Voor audio zijn dit ongewenste trillingen omdat ze hun weerslag hebben op de uiteindelijke weergave. Onderdrukken van resonanties is mogelijk door het chassis dusdanig zwaar te maken dat het niet in trilling gebracht kan worden (wat uiteindelijk tóch gebeurt...) of door de resonantie-gevoelige onderdelen te ontkoppelen van het chassis. Beter is natuurlijk om te zorgen dat er geen resonanties ontstaan... Met dit doel voor ogen worden bijvoorbeeld voedingen in aparte chassis gebouwd, printplaten dikker uitgevoerd dan noodzakelijk en de chassis zelf van relatief dikke materialen vervaardigd. De praktijk wijst echter uit dat resonanties altijd voorkomen...

Allnic AbsorbGel™ tubedampers...
Allnic heeft AbsorbGel tubedampers ontwikkelt om als buffer te dienen tussen buis en chassis met als doel trillingen/resonanties vanaf het chassis te isoleren van de buis. Eigenlijk is deze tubedamper een bakje met "gel" waarin een buishouder "drijft". Het bakje zelf doet dienst als verlengstuk van de buis en is dus voorzien van de buispinnen welke het elektrische contact met de in het chassis aanwezige buishouder moet verzorgen. De gebruikte AbsorbGel™ is ontstaan na een lange periode van onderzoek en experimenteren. De tubedampers worden per paar geleverd in een luxe uitziende doos met hierin een duidelijke product beschrijving:

Luxe doos en....
...product beschrijving...
...met opbouw en metingen.

Op de achterzijde staan duidelijk de gebruik toepassingen afgedrukt waar met name het laatste punt belangrijk is omdat soms meer gloeistroom wordt gevraagd dan de maximaal toegestane 1 Ampère: Globaal kan worden gesteld dat deze tubedamper niet geschikt is voor eindbuisjes en/of gelijkrichters...

Toepassing...
De AbsorbGel™ tubedampers zijn beluisterd op de phono-versterker ("Phonique"), tussen chassis en de 2e buis: de D3A.

Boven- en onderzijde van de tubedamper: de buishouder heeft verzilverde contacten terwijl de buispinnen verguld zijn.
Hier is middels lijntjes de positie van de (gepatenteerde) AbsorbGel™ aangegeven welke de buis uiteindelijk ontkoppeld van het chassis.
De onderzijde van de tubedamper is vlak met een diameter van ruim 2.5 cm. Omdat hierin direct de pinnen zijn gemonteerd vraagt de tubedamper een groter vrij oppervlak op het chassis dan de buis alleen: eventuele uitstekende boutjes kunnen ervoor zorgen dat de pinnen nét geen contact maken met de buishouder...
Gebruik van de tubedamper verhoogt de buis ruim 2.5 cm...
De beide D3A steken nu uit boven de afgeschermde 6C45pi. Overigens kan de tubedamper (nog?) niet afgeschermd ingezet worden... Dat is jammer omdat in dit geval de afgeschermde 1e buis het inkomende zwakke signaal als 1e versterkt (plm. 3mV) en dus het meest gevoelig zal zijn voor resonanties...
De tubedamper laat de buis min of meer drijven op de AbsorbGel™ en laat een behoorlijke vrije beweging van de buis t.o.v. het chassis toe...

Luisteren...
Vanaf seconde één is duidelijk dat resonanties de versterker parten spelen... Ook hier bij de Phonique waar de voeding nota bene in een apart chassis is uitgevoerd... De tubedampers "ont-stressen" het geluid waardoor details beter gepresenteerd worden zonder dat e.e.a. diffuus wordt of minder stabiel wordt afgebeeld. Dit is geen marginaal verschil! Overduidelijk waarneembaar en van een dusdanige orde dat je even achter de oren krabt en er een glimlach op het gezicht verschijnt... Daarna is het een kwestie van muziek draaien en genieten van deze "simpel" toe te passen upgrade!

Conclusie:
Kun je ze kwijt qua fysieke afmetingen (uitstekende boutjes rondom de buishouder)?, dan zijn deze AbsorbGel™ tubedampers een aanrader! De prijs is wat fors: bijna €80,- voor een paar, maar ach, het betreft wél een éénmalige aanschaf die niet elke 5000 uur vervangen hoeft te worden of met de versterker mee moet verhuizen....

Verkrijgbaar bij Acoustic Dimension

*

_______________